fbpx

SAMSUNG SMART TV STARIJE VERZIJE

IZABERITE GODINU PROIZVODNJE VAŠEG SAMSUNG SMART TV-A

Uputstvo za instaliranje NetTV Plus Samsung Smart TV aplikacije za modele proizvedene 2014. godine

 1. Pritisnite dugme MENU na Vašem daljinskom upravljaču i izaberite opciju Smart Features.samsung_smart_tv_2014_1
 2. Izaberite opciju Samsung Account, i potom opciju Log In.samsung_smart_tv_2014_2a
  samsung_smart_tv_2014_2b
 3. Izaberite opciju Sign In. U polje ID ukucajte "develop" bez navodnika. Polje za lozinku (password) ostavite prazno.create_develop_account
  login_to_develop_account
 4. Ulazak u meni aplikacija pritiskom na dugme Smart Hub. Izabrati Apps panel.samsung_smart_tv_2014_3
 5. Označite bilo koju aplikaciju, zatim pritisnite i zadržite taster ENTER na Vašem daljinskom upravljaču dok se na ekranu ne pojavi meni kao na slici. U meniju izaberite opciju IP Setting.samsung_smart_tv_2014_4
 6. Podešavanje IP adrese servera. U data polja ukucajte sledeću IP adresu: 84 20 255 7samsung_smart_tv_2014_5
 7. Sinhronizacija. Iz menija izaberite opciju Start User App Sync.samsung_smart_tv_2014_6a
  samsung_smart_tv_2014_6b
  Nakon toga, NetTV Plus aplikacija će biti instalirana na Vaš uređaj.

Uputstvo za instaliranje NetTV Plus Samsung Smart TV aplikacije za modele proizvedene 2013. godine

 1. Pritisnite dugme MENU na Vašem daljinskom upravljaču i izaberite opciju Smart Features.samsung_smart_tv_2013_1
 2. Izaberite opciju Samsung Account, i potom opciju Log In.samsung_smart_tv_2013_2a
  samsung_smart_tv_2013_2b
 3. U polje email ukucajte "develop" bez navodnika. Polje za lozinku (password) ostavite prazno.login_to_develop_account_samsung_2013
 4. Ulazak u meni aplikacija pritiskom na dugme Smart Hub. Izabrati opciju More Appsu dnu ekrana.samsung_smart_tv_2013_3
 5. Izabrati opciju Optionsu desnom gornjem uglu ekrana.samsung_smart_tv_2013_4a
 6. Izabrati opciju IP Setting.samsung_smart_tv_2013_4b
 7. Podešavanje IP adrese servera. U data polja ukucajte sledeću IP adresu: 84 20 255 7samsung_smart_tv_2013_5
 8. Sinhronizacija. Iz menija Options u gornjem desnom uglu ekrana, izaberite stavku Start App Sync.samsung_smart_tv_2013_6
 9. Nakon toga, NetTV Plus aplikacija će biti instalirana na Vaš uređaj.

Uputstvo za instaliranje NetTV Plus Samsung Smart TV aplikacije za modele proizvedene u 2011. i 2012. godini

  1. Pritisnite dugme SMART HUB na daljinskom upravljaču. Izaberite Login (Prij. se), tj. pritisnite crveni taster na daljinskom upravljaču.samsung_smart_001
  2. Ukucajte korisničko ime (develop) i korisničku šifru (123456) i izaberite Login (Prij. se).samsung_smart_002
  3. Ako je prijava uspešna, u donjem levom uglu ekrana se pojavljuje develop ikona.samsung_smart_003
  4. Izaberite Settings (Podešavanja), tj. pritisnite plavo dugme na daljinskom upravljaču da biste uneli podešavanja. Nova opcija, Development (Razvoj), trebalo bi da se pojavi na kraju menija Settings (Podešavanja). Izaberite opciju Development (Razvoj).Napomena:
   Ukoliko se ništa ne dešava kada pritisnete plavo dugme, onda pritisnite dugme Tools na daljinskom upravljaču i izaberite opciju Settings (Podešavanja) iz liste.samsung_smart_004
  5. Izaberite opciju Setting Server IP (Podeš. IP adrese servera).samsung_smart_005
  6. U polje za unos IP adrese ukucajte sledeću IP Adresu (84.20.255.7) web servera na kojoj se nalazi NetTV Plus aplikacija i pritisnite taster Enter na daljinskom upravljaču.samsung_smart_006
  7. Iz menija Settings (Podešavanja), izaberite opciju User Application Synchronization (Sinhronizacija liste aplikacija).samsung_smart_007
  8. Televizor pokazuje ime NetTV Plus aplikacije i da je instalirana nova usluga. Nakon završetka instalacije, izaberite Complete (Završeno) i pritisnite taster Return na daljinskom upravljaču, dva puta za izlazak iz podešavanja.samsung_smart_008
  9. Restartujte vaš Samsung Smart TV, tj. ugasite ga i ponovo upalite. Ako je instalacija bila uspešna, nova aplikacija je dostupna u Smart Hub-u. Pritiskajte taster Right (Desno) sve dok ne izaberete ikonu NetTV Plus aplikacije; koja u donjem desnom uglu, na crvenoj pozadini, sadrži tekst User.samsung_smart_009

Napomena:

Kada jednom instalirate NetTV Plus aplikaciju, ne morate svaki put ponovo da se logujete na develop nalog niti da ponovo instalirate aplikaciju.

Pokretanje NetTV Plus aplikacije

Da biste pokrenuli NetTV Plus aplikaciju

   1. Izaberite NetTV Plus aplikaciju i pritisnite taster Enter na daljinskom upravljaču i pričekajte malo dok se aplikacija ne učita.
   2. Pritisnite taster Return na daljinskom upravljaču da bi se vratili u Smart Hub.
   3. Pritisnite taster Exit da biste izašli iz Samsung Smart TV Smart Hub-a.

Brisanje NetTV Plus aplikacije

Da biste izbrisali NetTV Plus aplikaciju:

  1. Upalite Samsung Smart TV Smart Hub
  2. Prijavite se na (develop) nalog.
  3. Pritisnite žuti taster na daljinskom upravljaču da bi pristupili Edit Mode-u (Režim izmene).
  4. Izaberite NetTV aplikaciju i pritisnite taster Enter na daljinskom upravljaču da bi je obrisali.

Uputstvo za instaliranje NetTV Plus Samsung Smart TV aplikacije za modele proizvedene u 2010. godini

  1. Pritisnite dugme SMART HUB na daljinskom upravljaču. Izaberite Login (Prij. se), tj. pritisnite crveni taster na daljinskom upravljaču.samsung_smart_001
  2. Da bi ste kreirali develop nalog, ukucajte korisničko ime (develop) i izaberite Create Account (Kreiraj nalog).samsung_smart_002
  3. U prozoru Create Account (Kreiraj nalog), pomoću numeričke tastature na daljinskom upravljaču (slično numeričkoj tastaturi na mobilnom telefonu), ponovo ukucajte korisničko ime (develop) i izaberite OK.samsung_smart_003
  4. Ukucajte i potvrdite lozinku (1234) i izaberite Create Account (Kreiraj nalog).samsung_smart_004
  5. Ukucajte korisničko ime (develop) i korisničku šifru (1234) i izaberite Login (U redu).samsung_smart_005
  6. Ako je prijava uspešna, u donjem levom uglu ekrana se prikaže develop ikona.samsung_smart_006
  7. Izaberite Settings (Podešavanja), tj. pritisnite plavo dugme na daljinskom upravljaču da biste uneli podešavanja. Nova opcija, Development (Razvoj), trebalo bi da se pojavi na kraju menija Settings (Podešavanja). Izaberite opciju Development(Razvoj).samsung_smart_007
  8. Izaberite opciju Setting Server IP (Podeš. IP adrese servera).samsung_smart_008
  9. U polje za unos IP adrese ukucajte sledeću IP Adresu (84.20.255.7) web servera na kojoj se nalazi NetTV Plus aplikacija i pritisnite taster Enter na daljinskom upravljaču.samsung_smart_009
  10. Iz menija Settings (Podešavanja), izaberite opciju User Application Synchronization (Sinhronizacija liste aplikacija).samsung_smart_010
  11. Televizor pokazuje ime NetTV Plus aplikacije i da je instalirana nova usluga. Nakon završetka instalacije, izaberite Complete (Završeno) i pritisnite taster Return na daljinskom upravljaču dva puta za izlazak iz podešavanja.samsung_smart_011
  12. Restartujte vaš Samsung Smart TV, tj. ugasite ga i ponovo upalite. Ako je instalacija bila uspešna, nova aplikacija je dostupna u Smart Hub-u. Pritiskajte taster Right (Desno) sve dok ne izaberete ikonu NetTV Plus aplikacije; koja u donjem desnom uglu, na crvenoj pozadini, sadrži tekst User.samsung_smart_012

Napomena: Kada jednom instalirate NetTV Plus aplikaciju, ne morate svaki put ponovo da se logujete na develop nalog niti da ponovo instalirate aplikaciju.

Pokretanje NetTV Plus aplikacije

Da biste pokrenuli NetTV Plus aplikaciju:

   1. Izaberite NetTV Plus aplikaciju i pritisnite taster Enter na daljinskom upravljaču i pričekajte malo dok se aplikacija ne učita.
   2. Pritisnite taster Return na daljinskom upravljaču da bi se vratili u Smart Hub.
   3. Pritisnite taster Exit da biste izašli iz Samsung Smart TV Smart Hub-a.

Brisanje NetTV Plus aplikacije

Da biste izbrisali NetTV Plus aplikaciju:

  1. Upalite Samsung Smart TV Smart Hub
  2. Prijavite se na (develop) nalog.
  3. Pritisnite žuti taster na daljinskom upravljaču da bi pristupili Edit Mode-u (Režim izmene).
  4. Izaberite NetTV aplikaciju i pritisnite taster Enter na daljinskom upravljaču da bi je obrisali.